Diz ekleminin normal anatomosi nasıldır?
Diz eklemi uyluk kemiği, kaval kemiği ve ön yüzde diz kapağı kemiginin eklemleşmesi ile oluşur. Bu kemiklerin yüzeyleri muntazam kıkırdakla kaplıdır. Menisküs denen kıkırdak yapı ve bağlar femur ve tibia kemiklerini birbirine güçlü şekilde tespit ederler. Etrafindaki kas dokuları ve patella kemiği hareketli diz ekemlemini güçlü şekilde desteklerler.

Eklem kireçlemesi (artrozu) ne demektir?
Eklem yüzeyini oluşturan kıkırdak yazının hasarı ve kaybını ifade eder.

Kıkırdak doku hasarı onarılabilir mi?
Lokal ve sınırlı kıkırdak doku hasarları değişik tekniklerle onarilabilir. Ancak özellikle yaşlı hastalarda yaygın ve total kıkırdak kaybı günümüz sartlarinda onarılması mümkün değildir.
Diz protezi (artroplasti) ameliyatı ne demektir?
Diz protezi ameliyatı diz eklem yüzeylerinin suni eklem implantı ile değiştirilmesi demektir.

Diz protezi ameliyatı ne zaman yapılır?
Diz eklem yüzeylerini oluşturan kıkırdak dokunun yaygın ve total hasarlarında yapılır.
Kıkırdak eklem yüzeylerini kaplayan ve ağrısız yürümemizi sağlayan dokulardır. Yaralanma ve hasarı için tedavi ve ameliyatlar vardır. İleri bozulması ve tamiri mümkün olmadığı durumlarda eklem protezi ameliyatı yapılır.
Eklem protezi ameliyatı (aslında dişte olduğu gibi) eklem yüzeylerinin kaplanması işlemidir.

Diz protezi implantı yapısı nasıldır?
Femur ve tabia eklem yüzeylerini kıkırdak doku yerine tasarlanan metal yüzeyler, bu iki yüzeyi birleştiren ve meniskus şeklinde polietilen implant bazen de patella kemiği eklem yuzeylerini değiştiren polietilen implant birimlerinden oluşur. Günümüzde bu implantlar seramik ve kompozit malzemelerden de imal edilmeye başlanmıştır.
Diz implant malzemelerinin iyisi ve kötüsü var mıdır?
Bu implantlar uluslararası standartlara göre tasarlanır ve biyouyumlu malzemelerden üretilir. Bu nedenle bütün implant sistemleri belli standartları taşımakla birlikte daha başarılı malzeme olduğu gibi daha başarılı tasarımlar da vardır.

Diz protezi ameliyatı süreci nasıldır?
Hastaya ameliyat ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılır ve yazılı onamı alınır. Ameliyat kararını müteakip hastane seçimi yapılarak randevu alınır. Malzeme ve hastanın kan grubuna göre kan siparişleri verilir. Anestezi ve genel sağlık muayene ve tetkikleri için hastane işlemleri başlatılır. Ameliyata engel bir durum yok ise ameliyat günü hasta hastaneye yatırılır.

İki diz aynı anda ameliyat edilebilir mi?
Ameliyata engel bir durum yoksa evet.

Diz protezi ameliyatı nasıl yapılır?
Hastaya anestezi uzmanı tarafından spinal veya genel anestezi uygulanır. Bacağa kansız ameliyat için diz üstünden turnike uygulanır. Saha steril hazırlanarak diz eklemine ulaşılır. Eklem yüzeyleri hazırlanarak diz endo protezi uygulanır. Bir diz ameliyatı saat civarinda sürer. Cilt dikişi genellikle estetik atılır, elastik bandaj uygulanir.

Iki dize aynı anda protez ameliyati yapılabilir mi?
Hastanın genel sağlığı uygunsa ve başkada tıbbi bir engel yoksa iki dize aynı ameliyatta diz protezi uygulanabilir.

Fizik tedavi gerekir mi?
Dizik tedavi diz protezi ameliyatları için çok önemlidir. Ameliyatın ertesi günü fizik tedavilere başlanır. Hasta ertesi günü bazen de 2. gün yürütülür. Hastaya evinde fizik tedavi programı düzenlenir.

Hasta ne zaman normal hayatına dönebilir?
Hasta ameliyatın 20. Gününde mobilize şekilde kontrollere çağrılır. 6-8 haftada normal hayatına döner.

Diz protezi ameliyatı sonrası yasaklar nelerdir?
Ameliyat sonrası yasak yoktur. Ancak hasta ameliyat sonrası dizini 120-150 derece bukebildiginden alafranga tuvalet kullanabilir, ibadetini sandalyede oturarak yapabilir.

Diz protezi ameliyatı sonrası hasta namazını nasıl kılacak?
Ameliyat sonrası hasta dizini 120-150 derece bükebildiğinden ibadetini sandalyede oturarak yapabilir.

Diz protezi ameliyatının ömrü ne kadardır?
Hastanın yaşına, kullanma durumuna ve implant özelliklerine göre farklılık olacağı gibi doğru bir cerrahi teknikle ortalama ömrü 20 yıl civarındadır.

Eskiyen diz protezi değiştirilebilir mi?
Revizyon diz protezi implantları kullanılarak yeni bir ameliyatla değiştirilebilir.

Örnek Tedavilerimiz:

İleri Diz Eklem Artrozu (Kireçlemesi) 

Total Diz Protezi Ameliyatı

İleri Diz Protezi Cerrahisi

Diz Protezi Revizyon Cerrahisi

Diz Protezi Revizyon Cerrahisi

Diz Protezi Revizyon Cerrahisi