Muayene ve Bilgilendirme: 
Hasta kliniğimize kabul edilir. Gerekli muayene, görüşme ve ön bilgilendirme yapılır. Radyolojik tetkikler ve ölçümler, diğer gerekli tetkikler yapılır. Radyolojik ölçümler ve tetkiklerle tekrar muayene ve değerlendirme yapılır. Hasta uzatma ve düzeltme işlemi prosedürleri, avantaj ve dezavantajlar, alternatif tedaviler ve tedavi edilmediği durumlar, tedavi komplikasyonları hakkında detaylı olarak bilgilendirilir. Bu bilgilendirmelerden oluşan aydınlatılmış onam imzalı olarak alınır. Ameliyat ve ameliyat sonrası planlanarak hastane ve ameliyat günü belirlenir. Tedavinin bütçesi belirlenerek hasta detaylı bilgilendirilir.


Uzatma Simülasyon Muayenesi

Ameliyat Hazırlığı:
Hastanın ameliyattan en az bir gün önce hastaneye gelerek ameliyat öncesi anestezi  uzmanı ve ilgili diğer uzman doktor muayenelerini olması ve gerekli tetkikleri yaptırması gerekmektedir. Hastane ve tedavi ekibini tanımanız yerinde olacaktır. Ameliyat genel anestezi veya spinal anestezi altında yapılır. Buna anestezi doktoru ile hasta birlikte karar verirler. Anestezi uzmanları yapacakları işlemlerle alakalı hastayı bilgilendirerek yazılı onamlarını alırlar. Hasta anestezi işlemi ile alakalı ilgili uzmanla detaylı bilgilendirildiğinden emin olmalıdır. Anestezi oluru sonrası hastanın cihazları temin edilir. Uzatma işlemi ve fizik tedavi ile ilgili uygulamalı eğitim verilir.

Ameliyat: 
Hasta ameliyat günü veya bir gün önce hastaneye yatırılır. Gerekli bilgilendirme ve eğitimler tekrarlanır. Kullanılacak tekniğe göre ameliyat gerçekleştirilir. Ortalama ameliyat süreleri bütün tekniklerde iki saattir.

Hastanede yatış: 
Hastanede tek kişilik odalarda bir kişi refakat edecek şekilde yatılır. Tek kol yada bacak uzatılacaksa 1-2 gün hastanede kalınır. Eğer boy uzatılacaksa 3-4 gün kalınır. Bu sürede tedavi ile ilgili bilgilendirme ve uygulamalı eğitim verilir. Olası riskler ve komplikasyonlar, önlemler, pansuman ve bakımlar hakkında tekrar bilgilendirme yapılarak gerekli eğitimler verilir. uzatma işlemi ile ilgili hasta bilgilendirilir. Koltuk değnekleri ile yürüme ve çivi dibi bakımı öğretilir. Hastaya fizik tedavi eğitimi verilerek eksersizleri yapılarak öğretilir. Uzatma işlemi hastaya ve hasta yakınına uygulamalı olarak öğretilir.

Uzatma Süreci: 
Uzatma işlemi 7. günde başlatılır. Uzatma işlemi hastaya öğretilir. Kemiğin uzama durumuna göre uzatma işlemi günde toplam 0.5mm – 1mm ve 2-4  eşit parçada uzatılır. Uzatma işlemine bazen de doktor tavsiyesi ile sınırlı bir süre ara verilebilir. Hasta bu süre zarfında evine taburcu edilir. Daha fazla gözetimimizde kalmak isteyen hastalar hastanemizde ya da merkez kliniğimize yakın konaklama merkezlerinde kalabilirler. Bu süre zarfında hastamız Holyfix ve Kombine Holyfix yöntemlerinde koltuk değnekleri ile normal basarak yürütülür. Hastaya motorlu çivi uygulanmışsa fiziki aktiviteleri sınırlanarak tarifleri yapılır. Hastaya yattığı süre zarfında fizik tedavi ekibimiz, uzatma süresince germe, adale ve eklem hareketlerini koruma egzersizleri yapar ve öğretir. Tedavi süresince hasta bu eksersizleri yapmalıdır. Hastaya çivi dibi bakımı öğretilir. Hasta ameliyatın ikinci haftasından itibaren (özel durumlar hariç) tedavi süresince banyo yapabilir. 15-30 günlük periyotlarla klinik ve radyolojik kontrolleri yapılır.

Kemik kuvvetlenmesi (konsolidasyon): 
Uzatma işlemi tamamlandıktan sonra uzatılan kemik bölgesinin kuvvetlenmesi ve yük taşıyacak hale gelmesi için geçen süredir. Beslenme, kalsiyum ve D vitamini desteği yapılmaktadır. Hastanın rehabilitasyonu ve fiziki aktiviteleri düzenlenir. Bu süre hastanın yaşına ve uzatmanın bölgesine göre değişir.  Yaş, cinsiyet ve kemik yapısında, sağlık durumuna ve biyolojik cevaba göre sürelerde değişiklik olabilir. 20-30 günlük periyotlarla kontrollere çağrılı. Şehir dışında yaşayan hastalar çoğunlukla röntgenlerini ve gereğinde fotoğrafını veya videosunu göndermek sureti ile kontrolleri yapılabilmektedir.

Çivilerin kilitlenerek fiksatörlerin çıkartılması (Kombine yöntemde):
Hastanın uzatma işleminin tamamlanmasını müteakip ilgili kasların rehabilitasyonu ve kısmi konsalidasyon sonrası içerideki çiviler kilitlenerek dışarıdan uygulanan  eksternal fiksatörler çıkartılır.

Sistemin çıkartılması: 
Uzatma işlemi ve konsolidasyon tamamlanmasını müteakip sistem çıkartılır. Sistem hastanede lokal anestezi altında veya genel anestezi ile kolayca acısız olarak çıkartılır. Vücutta başka bir materyal kalmaz.

Adaptasyon: 
Cihazların çıkartılmasını müteakip kemikler tamamen normale dönünceye kadar uzun yürüyüşler, ağır eksersiz ve spora müsaade edilmez. Bol yüzme önerilir. Kemiklerin diğer kemikler kalitesine gelmesini müteakip her türlü fiziksel aktiviteye müsaade edilir. Bu süre zarfında uzatılan kemik etrafındaki kaslar germe eksersizi yapılarak uzatılmalı ve güçlendirilmelidir.