AYAK BİLEĞİ PROTEZİ (ARTROPLASTİ) AMELİYATI

Ayak bileği ekleminin normal anatomosi nasıldır?
Ayak bileği tibia kemiği alt ucu ve talus kemiğinin eklemleşmesi, fibula kemiğinin de ayak bileğine yandan katılması ile oluşur.

Eklem kireçlemesi (artrozu) ne demektir?
Eklem yüzeyini olusturan kıkırdak yazının hasarı ve kaybını ifade eder.

Kıkırdak doku hasarı onarılabilir mi?
Lokal ve sınırlı kıkırdak doku hasarları değişik tekniklerle onarılabilir. Ancak özellikle yaşlı hastalarda yaygın ve total kıkırdak kaybı günümüz sartlarinda onarılması mümkün değildir.

Ayak bileği protezi (artroplasti) ameliyatı ne demektir?
Ayak bilegi protezi ameliyatı ayak bilegi eklem yüzeylerinin suni eklem implantı ile değiştirilmesi demektir.

Ayak bileği protezi ameliyatı ne zaman yapılır?
Ayak bileği eklem yüzeylerini oluşturan kıkırdak dokunun yaygın ve total hasarlarında yapılır.

Ayak bileği protezi implantı yapısı nasıldır?
Femur ve tabia eklem yüzeylerini kıkırdak doku yerine tasarlanan metal yüzeyler, bu iki yüzeyi birleştiren polietilen implant birimlerinden oluşur. Günümüzde bu implantlar seramik ve kompozit malzemelerden de imal edilmeye başlanmıştır.


Ayak bileği implant malzemelerinin iyisi ve kötüsü var mıdır?
Bu implantlar uluslararası standartlara göre tasarlanır ve biyouyumlu malzemelerden üretilir. Bu nedenle bütün implant sistemleri belli standartları taşımakla birlikte daha başarılı malzeme olduğu gibi daha başarılı tasarımlar da vardır.

Ayak bileği protezi ameliyatı süreci nasıldır?
Hastaya ameliyat ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılır ve yazılı onamı alınır. Ameliyat kararını müteakip hastane seçimi yapılarak randevu alınır. Anestezi ve genel sağlık muayene ve tetkikleri için hastane işlemleri başlatılır. Ameliyata engel bir durum yok ise malzeme siparişleri verilir. Ameliyat günü hasta hastaneye yatırılır.

İki ayak bileği aynı anda ameliyat edilebilir mi?
Ameliyata engel bir durum yoksa evet.

Ayak bileği protezi ameliyatı nasıl yapılır?
Hastaya anestezi uzmanı tarafından spinal veya genel anestezi uygulanır. Bacağa kansız ameliyat için diz üstünden turnike uygulanır. Saha steril hazırlanarak Ayak bileği eklemine ulaşılır. Eklem yüzeyleri hazırlanarak endo protez uygulanır. Bir ayak bileği ameliyatı bir saat civarinda sürer. Cilt dikişi genellikle estetik atılır, elastik bandaj uygulanir.

Iki ayak bileği aynı anda protez ameliyati yapılabilir mi?
Hastanın genel sağlığı uygunsa ve başkada tıbbi bir engel yoksa iki ayak bileğine aynı anda endo protez uygulanabilir.

Fizik tedavi gerekir mi?
Fizik tedavi ayak bileği protezi ameliyatları için çok önemlidir. Ameliyatın ertesi günü fizik tedavilere başlanır. Hasta ertesi günü yürütülür. Hastaya evinde fizik tedavi programı düzenlenir.

Hasta ne zaman normal hayatına dönebilir?
Hasta ameliyatın 20. Gününde mobilize şekilde kontrollere çağrılır. 6-8 haftada normal hayatına döner.

Ayak bileği protezi ameliyatı sonrası yasaklar nelerdir?
Ameliyat sonrası yasak yoktur.

Ayak bileği protezi ameliyatı sonrası hasta namazını nasıl kılacak?
Hasta normal ibadetini yapabilir.

Ayak bileği protezi ameliyatının ömrü ne kadardır?
Hastanın yaşına, kullanma durumuna ve implant özelliklerine göre farklılık olacağı gibi doğru bir cerrahi teknikle ortalama ömrü 15-20 yıl civarındadır.

Eskiyen ayak bileği protezi değiştirilebilir mi?
Revizyon ayak bileği protezi implantları kullanılarak yeni bir ameliyatla değiştirilebilir.

Ayak bileği protezi ameliyatı