Omurga / Bel Kayması

Omurganın normal yapısı nasıldır?
Vücudumuzda 32-33 adet omur kemiği bulunur. Bunlar arasında disk denen elastik bir yapı vardır . Bu omurlar birbirine bağ dokusu ile bağlıdırlar. Önden diskler, arkadan da faset eklemleri ile hareketli bir yapı oluştururlar. Bu yapının içinden omur ilik siniri geçer. Her seviyeden de sinir uçları çevre dokulara giderler. Bu yapı leğen kemiği çatısını oluşturan sakrum üzerine oturur, orayla da omurlar gibi disk, faset eklem ve bağ dokusu ile bağlanır. Komple yapının etrafını 360 derece saran kaslar hem bu yapının hareketini hem de stabilitesini sağlar.

Omurga kayması nasıl olur?
Yukarıda anlatmış olduğumuz ve omurganın yapısını oluşturan yapılarda fiziki veya fonksiyonel eksiklik veya yetmezlik olması durumunda omurlarda öne, arkaya veya yana doğru, bazen de kompleks bir kayma oluşur.

Omurga kayması hangi omurlarda oluşur?
Omurga kayması her omur arasında olabilir, ancak en çok omurganın en alt bölgesinde yani belde görülür. Bu nedenle de bel kayması omurga kayması yerine kullanılmaktadır. Bu bölgeyi boyun omurlarının kayması izlemektedir.

Omurga kaymasının belirtileri nelerdir?
Omurga kayması neticesinde omur etrafındaki kaslar kaymayı önlemek ve stabiliteyi sağlamak amacı ile sürekli olarak kasılır. Bu da o bölgede ağrı oluşturur. Zamanla yapısal bozulmaya bağlı ağrılar da oluşur. Daha ileri vakalarda omurlar içerisinden geçen omur iliğin makaslama sonycu sıkışmasi nedeni ile ağrılar da oluşmaya başlar .

Omurga kaymasının tanısı nasıl konur?
Omurga kaymasının tanısı düz rontgen ve MR ile konur..

Omurga kaymasının dereceleri nelerdir?
Omurga kalmasının kayma miktarına göre 4 evresi vardır .
Evre 1: 0 – 25%
Evre 2: 25 -50%
Evre 3: 50 -75%
Evre 4: 75 -100%
Bazen de omurga tamamen alt omurdan kurtulur, buna da pitozis denir.

Omurga kaymasının tedavisi nasıldır?
Omurganın yapısında doğumsal veya sonradan oluşan bozulma omurganın kaymasına neden olur. Bu yapı duzeltilmedigi sürece kayma da düzeltilemez. Bu da ancak cerrahi tedavi ile mümkündür.
Ancak erken evre özellikle 1inci evrede rahatlatıcı tedavi olarak fizik tedavi önerilerilmektedir.

Omurga kayması ameliyatı nasıl yapılır?
Ameliyatla öncelikle sinir sıkışmaları düzeltilir. Daha sonra kayan omurga yerine konulur ve platin denenen metalik implantlarla sabitlenir. Daha önemlisi kayan omurlar osteosentez dediğimiz işlemle ve kemik nakli ile birbirine kaynatılır. Bu yapılmadan omurga kayması engellenemez ve tedavi zamanla başarısızlığa uğrar.