Dar Kanal Hastalığı

Dar kanal hastalığı nedir?
Kafa tabanindan kuyruk sokumuna kadar uzanan omurga sisteminde omurilik sinirinin geçtiği omurga kanalının bir bölümünün veya tamamının normalden dar olması ve buna bağlı darlığın altında kalan bölgenin sinirsel fonksiyonunda azalma olması ile karakterize bir hastalıktır.

Omurganın normal yapısı nasıldır?
Vücudumuzda 32-33 adet omur kemigi bulunur. Bunlar arasında disk denen elastik bir yapı vardır . Bu omurlar birbirine bağ dokusu ile bağlıdırlar. Önden diskler, arkadan da faset eklemleri ile hareketli bir yapı olustururlar. Bu yapının içinden omur ilik siniri geçer. Her seviyeden de sinir uçları çevre dokulara giderler. Bu yapı leğen kemiği çatısını olusturan sakrum üzerine oturur, orayla da omurlar gibi disk, faset eklem ve bağ dokusu ile bağlanır. Komple yapının etrafını 360 derece saran kaslar hem bu yapının hareketini hem de stabilitesini sağlar.

Dar kanal hastalığının belirtileri nelerdir?
Kanal darlığı genellikle omurganın alt bölümünde ve boyun omurlarinda görülmektedir. Bu nedenle bu seviyelerin altında bulgular görülür. Bel bölgesi darlıklarında belde ve bacaklarda ağrı ve uyuşukluk, kramp, yürüme güçlüğü ve yürüme mesafesinde azalma en önemli bulgulardır. Hastanın kısa bir mesafe yürüme sonrası bacaklarında güçsüzlük ve uyuşma nedeni ile oturarak dinlenmesi ve tekrar yürümesi tipik hastalık belirtisidir. Hastalar öne doğru eğilerek yürüdüklerinde kısmi rahatlama hissederler.
Boyun bölgesi darlıklarında dengesizlik, kollarda ağrı, uyuşukluk ve güçsüzlük en önemli bulgulardır.
Orta yaş üzeri, spor yapmayan hareketsiz kişilerde daha fazla gözükür.

Dar kanal hastalığında tanı nasıl konur?
Düz röntgen ve BT faydalı olsa da kesin tanı MR ile konur.

Dar kanal tedavisi nedir?
Erken vakalarda fizik tedavi ve spor faydalı olsa da kesin tedavi cerrahi yöntemlerle sağlanır.