ESKİ UZATMA YÖNTEMLERİ

  • İlizarov Yöntemi
  • De Bastiani Yöntemi

İlizarov Yöntemi ile uzatma Nedir?

İlizarov sirküler fiksatör yöntemi, bilinen en eski ve en yaygın kullanılan yöntemdir. 1970’li yıllarda uygulanmaya başlanmıştır.

 Bu yöntemde kol yada bacak kemiği cerrahi işlemle kesilerek her iki kemik parçasına 1.0 – 2.0 mm çelik teller bir taraftan sokularak diğer taraftan çıkarılmak sureti ile takılır. Bu şekilde en az 8 tel takılır. Bu teller aliminyum, çelik ya da karbondan yapılan (en az 4) halkalardan oluşan fiksatöre tutturularak gerilir. Bu sistemde damar sinir zedelenmesi ve enfeksiyon en önemli komplikasyonlardandır. Ayrıca hasta uyumu ve konforu açısından en sıkıntılı yöntemdir.

De Bastiani uzatma yöntemi Nedir?

Monolateral pin türü fiksatör yöntemleri olup bacağa tek taraflı uygulanan cihazlardır. 5.0mm -6.0mm Kalın çiviler kullanılır. Çiviler kemikten karşıya geçmez. İlizarov yöntemine göre hasta uyumu daha iyidir, 1980’li yıllarda uygulanmaya başlanmıştır.